Hjälp med facebook annonsering. För att lyckas med Facebook Ads / Facebook och Instagram annonsering och få fler och nya kunder behöver webbplatsen som Facebook- användaren kommer till från annonsen vara optimerad för Facebook marknadsföring. Att optimera webbplatsen för lönsam annonsering i sociala medier görs genom att installera och optimera Facebook pixel och skapa händelser / skapa events så att Facebook Ads Manager kan förstå och kommunicera rätt med webbplatsen. För att annonsering på Facebook och Instagram ska ge bra avkastning, Return on Ad Spend (ROAS) behöver den vara databaserad. Digital marknadsföring är datadriven. För att få lönsam Facebook marknadsföring och öka sin försäljning genom annonseringen skapar man anpassade konverteringar och anpassade målgrupper i Facebook Ads Manager och riktar kampanjer och annonser till rätt målgrupp / rätt target utifrån data.Hjälp med facebook marknadsföring, Om data saknas i början när man börjar annonsera på Facebook så kan man köra kampanjer med målsättningen trafik / trafikkampanjer och allt eftersom mer data samlas in av Facebook pixeln kan man köra konverteringskampanjer med målsättningen att konvertera: att den konvertering man vill att besökaren ska göra ska ske och använda sig av datan för att rikta annonser på ett databaserat sätt till personer som beter sig på ett nästintill identiskt sätt online som de som redan klickat på annonsen, kommit till webbplatsen och köpt produkten eller tjänsten eller utfört den aktivitet / åtgärd man vill uppnå med annonseringen på Instagram och Facebook. Strategin är sedan att löpande och steg för steg optimera både målgrupper och annonser i Facebook Ads Manager för att öka försäljningen, konverteringar och samtidigt minska annonseringskostnaden / annonsbudgeten och få en god avkastning (ROAS). Tips för att lyckas med marknadsföring och annonsering på Facebook och för att lyckas med marknadsföring och annonsering på Instagram: skapa bra annonsinnehåll med annonsbild eller annonsvideo som är visuellt lockande och färgstark och med annonsinlägg / annonstext som är kort, koncist och har ett lockande erbjudande. Det ökar chansen för att annonsen uppmärksammas i Facebook och Instagram- flödet och leder till fler klick, konverteringar och ökad försäljning.Hjälp med facebook annonsering.

Hjälp med Facebook Ads hantering?

Intresseanmälan är inte bindande

Vi tar hand om allt!

Slipp tänka på vilken annons, målgrupp och placering som fungerar bäst för ditt företag!

Ingår:

  • analys – planering – strategi
  • pixeloptimering
  • anpassade konverteringar
  • anpassade målgrupper
  • effektiva och attraktiva annonser som konverterar
  • löpande hantering av Facebook Ads Manager
  • löpande förbättringar av annons och målgrupper