SCA- betalningar

Är du och din e-handel verkligen beredda för de nya EU- reglerna?

SCA betalningar (Strong Customer Authentication) får nya skärpta säkerhetskrav från och med den 14 september.

SCA betalningar

Syftet med SCA är att skydda konsumenterna från onlinebedrägerier. Det innebär att när en konsument i Europa genomför en betalning så krävs det starkare autentisering vid just det specifika tillfället genom ett extra säkerhetslager med 3D-Secure 2.

Tidigare var kortnummer, CVC och adress tillräckligt för kunden att fylla i, nu förlängs köpprocessen för kunden med kravet att ange minst två av tre: något de vet (ex. lösenord), något de äger (ex. Iphone) eller något de är (ex. fingeravtryck). Syftet att skydda konsumenterna och motverka onlinebedrägerier försvårar paradoxalt nog alltså användarvänligheten för kunden.

Tillhör du de 25 % av e-handlare som inte är medveten om förändringen och som inte har förberett dig?

Det kan tyvärr kosta dig dyrt med drastiskt försämrade konverteringar. Du kan i så fall förvänta dig frustrerade kunder som inte slutför köp pga. svårigheter att betala och kraftigt försämrade resultat för din e-handel.

25 % av e-handlare som inte är medveten om förändringen
SCA betalningar

Säkrare autentisering

Reglerna är komplexa kring säkrare autentisering, det finns undantag som befriar SCA så som återkommande betalningar, enstaka inköp under 30 euro och att kunden kan meddela sin bank vilka företag de litar på. I vår mening ska man ta dessa undantag med en nypa salt, för det är i slutändan handlarens bank som beslutar. Denna förvirrande gråzon är svår att greppa och förhålla sig till. Maybe it’s better to be safe than sorry och gardera sig och sin e-handel.

De hårdare reglerna kan ur ett långsiktigt perspektiv visa sig vara positiva. De leder till ökad säkerhet för konsumenten, e-handeln och bankerna och kan s