Vi är specialiserade inom annonsering på Facebook Ads (Facebook och Instagram marknadsföring). Certifieringen innebär att vi alltid är uppdaterade samt bidrar med vår expertkunskap till Facebook i utvecklingssyfte. Våra Facebook Blueprint- certifikat är en garanti på att vi bemästrar och arbetar på ett sätt som Facebook’s algoritmer uppskattar. Vi tillämpar de metoder som Facebook förespråkar och därmed kan vi leverera goda resultat åt våra klienter. Som ett bevis innehar vi över 30 certifikat i olika sociala medier plattformar, bl.a. Facebook Blueprint.

 

Certifikaten kvalitetssäkrar vår leverans och garanterar att vi har den breda kompetens och erfarenhet som krävs för att ta dina affärer till en högre nivå. Våra certifikat innebär även att vi får exklusiv tillgång till kurser, support, möjligheter att beta-testa, kampanjerbjudanden och andra verktyg. Certifieringarna garanterar att vi arbetar efter de senaste kunskaperna och metoderna inom digital marknadsföring.

Vi är en Google- certifierad byrå. Certifieringen visar vår kompetens inom sökannonsering och inkluderar metoder för att skapa, hantera och optimera Google Ads- kampanjer (Google AdWords).